Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • IKA-film

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget informasjonsfilmen «Spor det er verdt å ta vare på». Målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg.

  Les mer her
 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 08. august 2017

  Innlegg om manglende satsing på bevaring av digitalt skapte arkiv i Aftenposten

  Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har skrevet et innlegg i Aftenposten  om den manglende satsingen på bevaring av digitalt skapte arkiver. Du kan lese innlegget på Aftenpostens nettsted: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/dVE3O/Vi-er-i-ferd-med-a-bli-en-digital-dement-nasjon--Kjetil-Landrog

   

 • 08. august 2017

  Oppfordring til kulturministeren om å sikre de egentlige norske verdiene

  Styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, har skrevet et innlegg i Dagsavisen hvor han utfordrer kulturministeren til å gripe fatt i utfordringene i arkivsektoren: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/de-egentlige-norske-verdiene-1.1005648

 • 03. juli 2017

  Vil du bli vår nye kollega?

  Vi er en arkivinstitusjon i sterk vekst, og har pr. i dag 27 fast ansatte. For å møte etterspørselen fra våre eiere søker vi tre arkivkonsulenter i 100 prosent fast stilling innenfor fagfeltet administrative arkiv.

  Les mer
 • 29. juni 2017

  KS har utarbeidet rapport og sjekkliste til bruk ved kommunesammenslåing

  PA Consulting har bistått KS med gjennomføringen av utredningen «Konsekvenser av å endre kommunenummer».

  Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:

  - Hva må typisk gjøres av endringer i en kommune som følge av å få tildelt nytt kommunenummer?

  - Hvordan kan kommunene best gjøre disse endringene?

  - Hvor mye ressurser vil det kreve av små, mellomstore og store kommuner?

  Les mer
 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Du kan lese mer om dette på arkivverkets nettsted.

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv