Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • IKA-film

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget informasjonsfilmen «Spor det er verdt å ta vare på». Målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg.

  Les mer her
 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 09. januar 2018

  Kommunesammenslåinger i vår region

  Fra 1.1.2018 skjedde det flere kommunesammenslåinger i vår region. Nøtterøy og Tjøme slo seg sammen til Færder kommune, Larvik og Lardal ble til Larvik kommune. Holmestrand og Hof vedtok å gå sammen til Holmestrand kommune. Kommunestyret i Sande har i ettertid ønsket å bli en del av nye Holmestrand og kommer med fra 2020.

  Også Tønsberg vokser etter at kommunestyret i Re har vedtatt å slå seg sammen med nabobyen i 2020. Den nye kommunen får 54.000 innbyggere og blir dermed nest størst i Vestfold etter nye Sandefjord.

 • 03. januar 2018

  Ny eier i selskapet

  IKA Kongsbergs styre vedtok 12. oktober 2017 å godkjenne søknad fra Krødsherad kommune som ny eier av selskapet fra 1.1.2018. Vi ser frem til å starte et godt samarbeid rundt de arkivfaglige problemstillingene i kommunen.

 • 03. januar 2018

  Ny arkivforskrift

  Ny revidert forskrift om offentlege arkiv ble vedtatt 15.12.2017 av statsråd og tro i kraft fra 01.01.2018. Du finner du den nye forskriften på lovdata: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-12-15-2105 (Ekstern lenke)

 • 19. desember 2017

  Tildeling av prosjektmidler til IKA Kongsberg

  Riksarkivaren har i dag fordelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Arkivverket mottok hele 122 søknader med en samlet søknadssum er på over 51 millioner kroner. Vi er svært glade for å ha fått tildelt 140.000,- til «Pilotprosjekt for publikumstinga betjening» og 120.000,- og til «Prosjekt for nedfrysing av arkivmateriale med skjeggkre.»

 • 07. desember 2017

  Nytt Arkheion på vei ut til våre eiere

  Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge. Første utgave kom i 1997 så tidsskriftet feirer 20 års jubileum i år. I det siste nummeret har vår kollega Bjørn Ole Hovda bidratt med artikkelen «Protestantismen – Ånda til den kommunale verksemna».

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv