Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 06. desember 2016

  Vedtak om kontrakt med Backe Stor-Oslo om bygging av Archon 2

  Det er en glede å meddele at IKA Kongsbergs styre i dag vedtok å inngå kontrakt med Backe Stor-Oslo om bygging av Archon 2. Byggestart blir medio januar 2017, og bygget skal etter planen være ferdigstilt i mars 2018. Tilbygget blir på 1500 m2 og skal inneholde en egen digitaliseringsavdeling, samt øke magasinkapasiteten med ca. 25.000 hyllemeter.

 • 02. desember 2016

  Nytt Arkheion er på vei ut til våre eiere

  Hovedfokuset i dette nummeret er de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. Fra IKA Kongsberg har Torleif bidratt med en artikkel om arbeidet med kommunereformen i Sandefjord kommune, mens Sindre har bidratt med en liten artikkel om en uavhentet krigsmedalje i Nøtterøy formannskapsarkiv.

  Les mer
 • 27. oktober 2016

  Ny arkivforskrift er ute til høring

  Det har skjedd store endinger i måten offentlige organ organiserer arkivfunksjoner og tekniske løsninger på siden arkivforskriften tro i kraft i 1999. Kulturdepartementet har derfor ønsket å forenkle gjeldene forskrift for gradvis gå over til et mindre detaljorientert regelverk.

   

  Les mer
 • 16. september 2016

  Kommunereform – komplett veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

  Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, (et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren). Prosjektgruppen har underveis mottatt innspill fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og KS, og ikke minst fra arkivledere i kommuner som har gjennomført en sammenslåing eller er i prosess.

  Veilederen omhandler håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.

  Les mer
 • 09. september 2016

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  Årets seminar ble arrangert på Archon 7.-8. september med 40 påmeldte arkivledere. Kommunereformen og omorganiseringer var i år et selvsagt hovedtema. Her finner du presentasjonene fra årets seminar.

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv