Interkomunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av offentlig privat samarbeid mellom 39 eiere fra Burskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildematerialet og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 04. mai 2015

  Redusert bemanning 6. mai

  Vi kommer til å ha redusert bemanning onsdag 6. mai på grunn av et internt arrangement. Vårt sentralbord med telefonnummer 32 76 40 20 vil være betjent.

 • 28. april 2015

  Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv er klar

  I forbindelse med innføring av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner, har Riksarkivet satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en veiledning. Veiledningen utdyper hver av paragrafene i forskriften og skal gi en grundig innføring i regelverket.

  Les mer
 • 28. april 2015

  Presentasjoner fra arkivlederseminar 22.-23 april 2015

  Årets arkivlederseminar ble arrangert på Archon 22.-23. april i tilknytning til vårt representantskapsmøte. Hovedtema for årets seminar var prosessene rundt kommunesammenslåing. Vi hadde fått tak i mange spennende foredragsholdere med ulike innfallsvinkler til vårt hovedtema. Assisterende fylkesmann i Vestfold Bernt Lasse Berggren holdt innlegg om kommuneformen generelt og arkiv spesielt. Ordføreren i Re kommune Thorvald Hillestad holdt foredrag om bakgrunn og prinsipper for sammenslåingen av Ramnes og Våle kommuner til Re kommune i 2002, mens Statsarkivar i Kristiansand, Kjetil Reithaug, snakket om hvorfor kommunereformen er en gyden anledning til å få orden på gamle synder. Her finner du presentasjonene fra årets arkivlederseminar.

  Les mer
 • 27. april 2015

  Protokoll fra representantskapsmøtet 22.4.2015

  Protokollen fra representantskapsmøtet 22.04.2015 er nå klar.

  Les mer
 • 21. april 2015

  Feil i utsendte sakspapirer til representantskapsmøtet 22.4.2015

  Vi beklager at det dessverre i forkant av årets representantskapsmøe er blitt sendt ut feil vedlegg til sak 6/15: Regnskap for 2014.

  Her finner du det korrekte vedlegget til sak 6/15 : Regnskap for 2014

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv