Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • IKA-film

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget informasjonsfilmen «Spor det er verdt å ta vare på». Målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg.

  Les mer her
 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 22. juni 2017

  Stortinget vedtok ny arkivutredning

  Tirsdag kveld vedtok Stortinget å iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Du kan lese mer om dette på arkivverkets nettsted.

 • 21. juni 2017

  To nye statistikker er nå tilgjengelige på Arkivverkets nettside

  Rapporter fra Riksarkivarens årlige undersøkelser for kommunesektoren er publisert. Riksarkivaren har siden 2010 hentet inn årlig informasjon fra kommunale arkivtjenester og arkivinstitusjoner for å få et overordnet bilde av situasjonen, og for å måle endringer på viktige områder over tid. Rapport og data for 2016 er nå publisert på arkivverkets nettsted.

 • 29. mai 2017

  Protokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet

   Signert møteprotokoll fra det ekstraordinære representantskapsmøtet som ble gjennomført 24.5.2017 er nå klar.

  Les mer
 • 29. mai 2017

  Dato for årets arkivlederseminar

  Årets arkivlederseminar var opprinnelig planlagt i mai/juni. Ettersom vi vet at mange har ansvar og oppgaver i forbindelse med valget til høsten, og valgopplæringen la beslag på mye tid på våren og forsommeren, har vi valgt å utsette hele arkivlederseminaret til høsten. Vi tar sikte på gjennomføring i uke 43, nærmere bestemt 24. og 25. oktober.

  Les mer
 • 12. mai 2017

  Representantskapsmøte 25. mai 2017

  Representantskapet innkalles til møte 25. mai 2017 kl. 10.00 – 12.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg. Det blir servert enkel lunsj i etterkant av møtet.

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv