Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av offentlig privat samarbeid mellom 39 eiere fra Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 25. november 2015

  Åpningstider på lesesalen i jula

  Åpningstider på lesesalen i jula blir som følger:

  Mandag 21. 9-15

  Tirsdag 22. 9-19

  Onsdag 23. stengt

  Julaften stengt

  Mandag 28. 9-15

  Tirsdag 29. 9-15

  Onsdag 30. 9-15

  Nyttårsaften stengt

 • 19. november 2015

  Ny artikkel om det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg på Wikipedia

  Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg var en ekstraordinær ordning for Kongsberg som ble etablert 6. november 1806 på grunn av den sosiale nøden ved nedleggelsen av Kongsberg Sølvverk i 1805. Les artikkelen som vår kollega Bjørn Ole Hovda har startet på Wikipedia: Det offentlige fattigvesen for bergstaden Kongsberg

 • 18. november 2015

  Omorganisering i Arkivverket

  Arkivverket står ovenfor store utfordringer på flere områder. Kravene om økt effektivitet og produktivitet i offentlig sektor er tydelige. Omorganiseringen av Riksarkivet og statsarkivene til en etat er en av måtene arkivverket ønsker å imøtegå kravene på. De stedsavhengige oppgavene som blant annet betjening av lesesal og brukerforespørsler i arkivmaterialet vil bli håndtert like godt som før. Hensikten med omorganiseringen utnytte kompetanse og ressurser mer enhetlig og effektivt. Etter planen skal den nye strukturen iverksettes 1. januar 2016.

  Les mer
 • 22. oktober 2015

  Artikkel om skulane i Gol på Lokalhistoriewiki

  IKA Kongsberg held på med å kartleggje skulehistoria i kommunane våre. Me er nett ferdige med ein liten tekst for Gol kommune som har hatt mange grendeskular. Artikkelen er førebels berre eit skjelett som publikum gjerne kan utfylle med meir informasjon.

  Les mer
 • 21. oktober 2015

  Lesesalen er stengt torsdag 29. oktober

  På grunn av et internt seminar vil lesesalen være stengt torsdag 29. oktober.

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv