Interkomunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av offentlig privat samarbeid mellom 39 eiere fra Burskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 27. mai 2015

  Et nytt nummer av Arkheion er på vei ut til våre eiere

  I dette nummer av Arkheion bidrar IKA Kongsberg med to artikler. En av artiklene omhandler erfaringene fra den store deponeringsprosessen vi har vært igjennom i løpet av året, mens den andre artikkelen er om vårt nye muggsaneringsanlegg.

   

  Les mer
 • 26. mai 2015

  Ny veileder for arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten

  Mange kommuner har henvendt seg til KS og spurt hvordan de skal håndtere dokumentasjon fra kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller dokumentasjon av helsehjelp, er dokumentasjonen underlagt forskjellige lovverk som stiller ulike krav til tilgang, sletting, lagring og gjenbruk. På oppdrag fra KS har PWC utarbeidet både en rapport og en veileder for håndtering av pasientinformasjon.

  Les mer
 • 04. mai 2015

  Redusert bemanning 21.-22. mai

  Vi kommer til å ha redusert bemanning 21.-22. mai på grunn av et internt arrangement. Vårt sentralbord med telefonnummer 32 76 40 20 vil være betjent. Alle rådgivere kan treffes på mobiltelefon. Her er en lenke til mobiltelefonnumrene våre.

 • 04. mai 2015

  Sommertid på lesesalen

  Vi gjør oppmerksom på at  vi fra og med i dag går vi over til sommeråpningstider på lesesalen. Det vil si at vi har åpent 9-15 mandag til torsdag.

 • 28. april 2015

  Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv er klar

  I forbindelse med innføring av bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommuner og fylkeskommuner, har Riksarkivet satt ned en arbeidsgruppe for å utarbeide en veiledning. Veiledningen utdyper hver av paragrafene i forskriften og skal gi en grundig innføring i regelverket.

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv