Interkomunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av offentlig privat samarbeid mellom 39 eiere fra Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 01. september 2015

  Historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki

  Vi anbefaler interesserte å lese vår kollega, Bjørn Ole Hovdas, artikkel om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki. Foreningen satset på forskjønnelse av byen gjennom planting av trær og blomster, og gjennom å anlegge flere parkanlegg. En av kildene som er benyttet er møtebok for Kongsberg Forskjønnelsesselskap fra 1858-1905. Her finner du en lenke til historikk om Kongsberg Forskjønnelsesselskap på lokalhistoriewiki.

 • 25. august 2015

  Arkiv og kommunereformen

  Denne uken har Riksarkivet et ekstra fokus på Kommune-Norge. På deres blogg «Dokumentene forteller» har de laget en 10-punkts liste over ting du må vite om arkiv og kommunereformen. Arkivverket har også opprettet en informasjonsside om arkiv og kommunereform, arkivverket.no/kommunereform, som vi anbefaler interesserte å se på.

 • 24. august 2015

  Datatilsynet har lansert en veileder for anonymisering av personopplysninger

  Målgruppen for veilederen er alle som ønsker å anonymisere personopplysninger. Rådene er relevante både for private og offentlige virksomheter, og uavhengig av formålet med anonymiseringen. Veilederen for anonymisering av personopplysninger finner du på Datatilsynets hjemmesider.

 • 20. august 2015

  Referat fra møte mellom LLP og Kulturdepartementet

  Den 12. august hadde LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv) et møte med Kulturdepartementet for å drøfte arkivsektoren sine behov knyttet til privatarkivarbeidet og til sektorens utviklingsoppgaver generelt. Du kan lese referat fra møtet på LLPs hjemmesider.

 • 19. august 2015

  Arkivloven og skytjenester

   Charlotte Johannessen og Tor Anton Gaarder, fra Seksjon for elektronisk arkivdanning ved Riksarkivet, har publisert et innlegg om skylagring. Inlegget er en oppfølging av spørsmål som ble reist i kjølvannet av Riksarkivarens pressemelding om skyarkivering i utlandet som ble publisert 29. september 2014. Les innlegget "Arkivloven og skytjenester - Sikring eller hindring? "på Riksarkivet hjemmesider.

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv