Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 12. februar 2016

  Etablering av kriterier til bruk i søknader om utførsel av arkiver og skytjenester

  Riksarkivaren har igangsatt et arbeid for å fastsette enkle og forutsigbare kriterier til bruk i søknader om bruk av skytjenester og utførsel av arkiv.

  Søknader om å ta i bruk skytjenester vil derfor først bli behandlet etter at det er etablert kriterier for slike tillatelser. Arkivverket tar sikte på å få etablert en praksis for dette før sommeren 2016. Du finner mer informasjon om dette arbeidet på arkivverkets hjemmesider.

 • 10. februar 2016

  Arkivverket har tallfestet de digitale utfordringene arkiv-Norge står ovenfor

  Riksarkivar Inga Bolstad trekker fram at bare seks prosent av de elektroniske arkivene i landets kommuner og fylkeskommuner er forsvarlig sikret for framtiden. Tallene kommer fra et SAMDOK-prosjektet hvor det i 2014 ble gjennomført en kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal sektor fra perioden 1985 – 2010. Oppdraget var å estimere mengden, samt å anslå kostnader og ressursbehov for å sikre dette materialet. 

  Les mer
 • 04. februar 2016

  Dato for årets arkivlederseminar

  Årets arkivlederseminar blir 7.-8. september på Kongsberg. Hovedtema for seminaret er organisasjonsendringer. Vi oppfordrer arkivlederne til å holde av datoene. Invitasjon og program vil bli sendt ut i god tid.

 • 02. februar 2016

  Evaluering av offentleglova

  På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Oxford Research evaluert offentleglova. Bakgrunnen for evalueringen var at Stortinget i forbindelse med at loven ble vedtatt også ønsket å undersøke om den nye loven ga mer innsyn.

  Les mer
 • 28. januar 2016

  Artikkel om muggsanering ved IKA Kongsberg i dagens Kommunal Rapport

  I dag står artikkelen «Stopper muggen før den stjeler historien» på trykk i Kommunal Rapport. Artikkelen er på tre sider og fokuserer på muggsanering av rettighetsdokumentasjon. Bø kommune oppdaget kun dager før rivning av et bygg at boder i kjelleren var benyttet til «midlertidig» lagring av klientmapper fra sosialkontoret. Ved nærmere ettersyn viste deg seg at oppbevaringsforholdene hadde vært så dårlige at arkivene var mugginfiserte og til dels gjennomvåte. Bø kommune fortjener honnør for redningsaksjonen de satte i gang da dette ble oppdaget.

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv