Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 16. september 2016

  Kommunereform – komplett veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv

  Veilederen er utarbeidet av SAMDOK, (et samarbeidsprosjekt i regi av Riksarkivaren). Prosjektgruppen har underveis mottatt innspill fra kommuner, fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og KS, og ikke minst fra arkivledere i kommuner som har gjennomført en sammenslåing eller er i prosess.

  Veilederen omhandler håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.

  Les mer
 • 09. september 2016

  Presentasjoner fra årets arkivlederseminar

  Årets seminar ble arrangert på Archon 7.-8. september med 40 påmeldte arkivledere. Kommunereformen og omorganiseringer var i år et selvsagt hovedtema. Her finner du presentasjonene fra årets seminar.

  Les mer
 • 07. september 2016

  Høring om forslag til endringer i personopplysningsforskriften

  Datatilsynet gjennomgått eksisterende bestemmelser om melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger for å se om det kan gis flere unntak i personopplysningsforskriftens kapittel 7. Datatilsynet mener det kan være gode grunner for å gjøre unntak fra melde- og konsesjonsplikten i større grad enn det er gjort i dag, spesielt i tilfeller der personverntrusselen er liten.

  Les mer
 • 30. august 2016

  Åpningstider på lesesalen

  Fra 1. september – 30. april har vår lesesal har følgende åpningstider:
  Mandag og torsdag: 09.00 -15.00
  Tirsdag og onsdag: 09.00 -19.00 (kveldstid kun forhåndsbestilt materiale).

  Vi anbefaler våre lesesalsgjester å bestille ønsket materiale på forhånd via vår e-postadresse: innsyn@ikakongsberg.no. Da har vi mulighet til å legge materialet klart til du kommer. Velkommen på lesesalen!

 • 01. juli 2016

  Modum kommune – ny medeier i IKA Kongsberg

  Modum kommune søkte om å bli tatt opp som eier i IKA Kongsberg fra 1.7.2016. På representantskapsmøte den 27. april ga representantskapet sin tilslutning til opptaket. Det er med stor glede vi ønsker Modum kommune velkommen som eier nummer 45 i selskapet!

 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv