Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Formidling

  IKA Kongsberg har en visjon om å være en kilde til kunnskap og har et mål om å nå ut til alle brukergrupper. Vi ønsker å skape interesse for arkivets unike kildemateriale og å være relevante for dagens mennesker.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 23. mai 2016

  Lesesalen er stengt torsdag 26. mai

  På grunn av et internt arrangement er lesesalen stengt torsdag 26.mai.

 • 29. april 2016

  Sommertid på lesesalen

  Vi minner om endrede åpningstider på lesesalen i sommer. Fra 1. mai –31. august er lesesalen åpen mandag til torsdag 9–15. Vi anbefaler våre lesesalsgjester å bestille ønsket materiale på forhånd via vår e-postadresse: innsyn@ikakongsberg.no. Da har vi mulighet til å legge materialet klart til du kommer. Velkommen på lesesalen!

 • 28. april 2016

  Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader

  På oppdrag fra IKA Kongsbergs styre har rådgiver Trygve Sivertsen (PWC) kartlagt IKA Kongsbergs sterke og svake sider i henhold til tjenester, tjenestenivå og kostnadsnivå i henhold til dagens regelverk og sammenlignet med alternative løsninger i regionen.

  Les mer
 • 27. april 2016

  IKA Kongsbergs representantskapsmøte 27.4.2016

  Vi takker våre eiere for et godt gjennomført representantskapsmøte. 35 representanter fra våre eierkommuner var tilstede på møtet. Representantskapet ga blant annet sin tilslutning til opptak av Modum og nye Sandefjord kommuner som nye eiere. Det betyr at vi fra 1.1.2017 vil ha 44 eiere i selskapet. Det ble også vedtatt igangsetting av utbygging slik at vi får økt vår magasinkapasitet med ca. 25 000 hyllemeter. Presentasjonene som ble holdt på årets representantskapsmøte er nå lagt ut.

  Les mer
 • 25. april 2016

  Sakspapirer til representantskapsmøte 27. april 2016

  Representantskapsmøtet starter kl. 11.00 på Archon, Frogs vei 48, 3611 Kongsberg.

   

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv