Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

En kilde til kunnskap

 • IKA-film

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget informasjonsfilmen «Spor det er verdt å ta vare på». Målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg.

  Les mer her
 • Lesesal

  Vi har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg som holder til i vårt nabobygg, Frogs vei 44. Her kan man benytte seg av både statlige og kommunale kilder på samme sted.

  Les mer her
 • Archon

  Arkivbygget Archon er et resultat av samarbeid mellom våre eiere fra kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  Les mer her
 • Aktuelt

 • 31. mars 2017

  Innkalling til representantskapsmøte med saksfremlegg

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Vi ber om tilbakemelding om deltakelse fra de som fortsatt ikke har meldt fra om dette. Send til postmottak@ikakongsberg.no snarest og innen 20.4.2017.

  Les mer
 • 28. februar 2017

  Arkivhenvendelse fra Slovakia

  Vår kollega Steinar Marvik har skrevet en fyldig artikkel om en kopibok fra trelastfirmaet Caspar Holter & Co for årene 1808-1816. Av ukjente og mystiske årsaker ble protokollen deponert sammen med arkivet til Drammen videregående skole. Protokollen viste seg å inneholde en særdeles spennende historie om sin samtid under napoleonskrigene med blant annet beslagleggelse av fiendtlige skip, kapervirksomhet og lisensfart.

  Les mer
 • 21. februar 2017

  Innkalling til representantskapsmøtet 27. april 2017

  Representantskapet innkalles til ordinært møte 27. april 2017 kl. 12.00 – 15.00. Møtet er i Archon, Frogs vei 48, Kongsberg.

  Les mer
 • 15. februar 2017

  Pilotprosjekt for digitalisering er i gang

  Vi har nå fått kjøpt inn alt av utstyr og programvare til å starte produksjon i digitaliseringsavdelingen vår. Martin og Elisabeth er i gang med et pilotprosjekt for å digitalisere Sandefjord kommunes byggesaksarkiv. I første omgang har de tatt inn 7,5 hyllemeter med arkiv for å teste utstyr, programvare og finne rutiner på arbeidsflyt.

  Les mer
 • 13. februar 2017

  Spor det er verdt å ta vare på

  Til IKA Kongsbergs 25 års jubileum i februar 2017, fikk vi laget en informasjonsfilm der målet var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg. Gjennom et eksempel viser vi sårbarheten i det materialet vi forvalter og konsekvensene av at noe blir borte. Vi ønsket å gi økt kunnskap og forståelse for de tjenestene, kompetansen og den fysiske sikkerheten som IKA Kongsberg representerer. Filmen "spor verdt å ta vare på" er produsert av Sheriff Film Company A/S og er regissert av Henrik Zwart.

  Les mer
 • Les eldre saker i vårt nyhetsarkiv