Hånd som tar gammel protokoll ut fra hylle.

Arkivlederseminaret 2023 – 1. og 2. november 

IKA Kongsberg er i gang med planleggingen av årets viktigste samling for å bygge nettverk og samarbeid. Vi skal lage et program som både engasjerer og utfordrer, og sammen skal vi skape kunnskap om arkivarbeidet og bidra til at det blir sikret dokumentasjon. 

Arkiv er viktig for rettsikkerheten til innbyggerne og for at vi skal ha et gjennomsiktig og demokratisk samfunn der vi har tillitt til myndighetene. Dere løfter dette arbeidet.  

Vi tar med tilbakemeldingene vi fikk i evalueringen av fjorårets seminar, men vi tar gjerne imot nye innspill for at seminaret skal bli så bra som mulig. Har du ønsker om noe vi skal få med i programmet, er det kjempefint om du sender oss en e-post til postmottak@ikakongsberg.no innen fredag 12.05.2023. 

Endelig invitasjon kommer i månedsskiftet august – september, men vi satser på å ha det meste av innholdet klart før vi tar sommerferie. Vi gleder oss til at dere kommer til oss!  

Sett av datoene 1.og 2. november allerede nå. Til flere vi blir, til bedre blir seminaret! 

Kommunevåpenet til alle eierkommunene til IKA Kongsberg