God sommer!

Vi har funnet fram noen fine arkivsaker som viser sommer og sommerferie på ulike måter og fra ulike tider, og ønsker med dette alle en riktig god sommer!

Privat foto, ukjent fotograf og sted. Bildet eies av Kongsberg kommune.

Porsgrunn feriekoloni

I 1918 gav skipsreder Fred. Th. Bergh og hans kone Tina Bergh 10 000 kr til Porsgrunds folkeskole til opprettelse av feriekoloni på landet for trengende barn. Først i 1929 startet driften av denne opp, da eiendommen «Fred» i Eidanger ble kjøpt til bruk for feriekolonien. På 40-tallet ble Klokkerholmen tatt i bruk til samme formål, og det arrangeres fortsatt feriekoloni der i dag i regi av Porsgrunn kommune.

Husmorferie

Husmorferie var opprinnelig betegnelsen på et statsstøttet ferieopphold for husmødre med økonomiske utfordringer, som var i virke i Norge fra like etter andre verdenskrig til 1981. Målet med husmorferien var å sidestille hjemmearbeid med yrkesarbeid, og sammen med husmorvikarene handlet ordningen om å kunne gi hjemmeværende kvinner tilgang på samme velferdsgoder som lønnsmottakere.

Britiske barn på norgesferie

På starten av 50-tallet tok Rådmann Broch i Tønsberg initiativ til en ordning hvor britiske barn og ungdommer fikk komme på sommerferieopphold i Norge. I samarbeid med den skolen søkte han etter familier i Tønsberg som ville ta imot barn og ungdommer i 12-15 årsalderen. Barna kom fra vanlige familier, og hensikten var å knytte kontakter og vennskap.

Britiske barn på norgesferie

Larvik turistkontor

Disse bildene i denne flotte brosjyren om Larvik og omegn fra 1965 taler for seg selv.

God sommer!

I denne artikkelen har vi funnet frem sommerrelatert arkivmateriale fra flere forskjellige kommuner. Hvis du lurer på hva vi har av arkivmateriale fra de ulike kommunene så kan du se oversikten på Arkivportalen. Her finner du direktelenke til oversikten for de aktuelle kommunene: Porsgrunn kommune, Hol kommune, Tønsberg kommune og Larvik kommune.