Personvernombudstjeneste

Det er vedtatt i IKA Kongsbergs handlings- og økonomiplan at vi skal jobbe med å tilby en personvernombudstjeneste til kostpris til de av våre eiere som ønsker dette. Vi er i pilotfasen og har sendt ut en første kartlegging om interesse og behov for en slik tjeneste.

I denne innledende fasen har vi inngått en avtale om å være personvernombud for Vestfold og Telemark fylkeskommune til og med 31.12.2023. Flere kommuner har meldt interesse, og vi kommer til å utvide antall prosjektdeltakere i takt med interessen og ressurser til å håndtere etterspørselen.

IKA Kongsberg planlegger å tilby Personvernombudstjeneste som et fast tjenestetilbud fra og med 1.4.2024.