Protokoll i magasin. Bruk arkivene.

Representantskapsmøte

IKA Kongsbergs representantskapsmøte blir avholdt 26. april 2023 kl. 13-15, møtet er digitalt.