Rør med plastlokk ligger i en rutenettformet hylle. Plastlokkene er merket med tall i stigende rekkefølge.

Informasjon om IKA Kongsbergs arbeid med skjeggkre

IKA Kongsberg fant sine første skjeggkre i februar 2017, og siden da har vi systematisk kartlagt alle funn av skjeggkre ved hjelp av limfeller. I 2019 ble det satt ut giftåte i hele bygningsmassen hos IKA Kongsberg, og vi har blitt kvitt skjeggkreene i vår bygningsmasse. Vi har fortsatt bruken av limfeller for systematisk kontroll.

IKA Kongsberg ble tildelt prosjektmidler fra Arkivverket for å forske på frysing  som en kostnadseffektiv metode for å bli kvitt skjeggkre i arkiv. Dette prosjektet var i samarbeid med Mycoteam. 

Vi har klart å holde skjeggkreene ute av magasinet vårt og dette er noe vi har en ambisjon om å klare fremover også. Det er derfor svært viktig at hver enkeltkommune også tar ansvar for å sjekke sine arkivlokaler ute i kommunene. Når en kommune skal deponere arkiver til oss er det viktig at de setter ut limfeller i sammenheng med kartleggingen av materialet. Eventuelle funn av skjeggkre skal meldes inn til oss. Riktig klima og god rengjøring i rom der arkiv oppbevares er svært viktig for å holde arkivene sikre både fra mugg og skadedyr. 

I tillegg til kontroll av skjeggkre med limfeller og bruk av giftåte er det også noen andre viktige tiltak som IKA Kongsberg har innført for å begrense omfanget av skjeggkre:

  • Ved varelevering: Alle pakker og forsendelser vi mottar pakkes ut og sjekkes i mottaket
  • Ved deponeringer: Karantene og utpakking i mottaket
  • Håndtering av papp og papir. Alt legges enten i plastdunker eller bæres ut daglig
  • I magasin: Ikke flytteesker og paller
  • Ingen gjenbruk av flytteesker

Gode rutiner på varelevering og håndtering av papp og papir, er noe som også burde bli gjennomført ute kommunene for å hindre at skjeggkre kan leve og spre seg. Strukturen i en del papp kan, i tillegg til å gi de næring, også gi skjeggkreene ideelle forhold for å legge egg.

I januar 2019 hadde vi besøk av NRK Buskerud som lagde et innslag om skjeggkre. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/201901/DKTE98010819/avspiller

Det ble samtidig laget et radioinnslag som gir mer inngående informasjon: 
https://radio.nrk.no/program/dkbu02000519…