En hånd tar ut et papprør fra en stabel med mange papprør. Rørene er merket med tall i stigende rekkefølge.

Sluttrapport – frysing av papirarkiver som tiltak mot skjeggkre

I 2017 ble IKA Kongsberg tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket for å forske på frysing av papirarkiver som tiltak mot skjeggkre. Rapporten er nå ferdig og er tilgjengelig på våre nettsider. Vi håper rapporten kan være til nytte for arkivsektoren og andre som arbeider med forvaltning og bevaring av papirarkiver.