Styret

Styrets oppgave er å realisere de målene eierne har anvist gjennom representantskapet. Styret fører løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.

Styret består av fem valgte medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styrets leder er Egil Johansen.

IKA Kongsbergs styre
 Leder (Velges årlig)Egil Johansen2023-2025
 Nestleder (Velges årlig)Trude Tvedt2022-2024
 SekretærWenche Risdal Lund
 MedlemKjell Slettsjøe2023-2025
 MedlemAlfhild Skårdal2023-2025
 MedlemDag Øivind Henriksen2022-2024
Ansattevalgt

Observatør
Mette Hvål

Martin Helmli
2024-2026

2024-2026
1. varaJanne Visnes Melgaard2022 -2024
2. varaSven Tore Løkslid2023-2025
3. varaTina Skarheim 2023-2025
Varamedlem (Ansattevalgt)

Vara (Observatør)
Kari Skiftun

Terje Andersson
2024-2026

2024-2026