Styret

Styrets oppgave er å realisere de målene eierne har anvist gjennom representantskapet. Styret fører løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.

Styret består av fem valgte medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styrets leder er Egil Johansen.

IKA Kongsbergs styre
 Leder (Velges årlig)Egil Johansen2023-2025
 Nestleder (Velges årlig)Trude Tvedt2022-2024
 SekretærWenche Risdal Lund
 MedlemKjell Slettsjøe2023-2025
 MedlemAlfhild Skårdal2023-2025
 MedlemDag Øivind Henriksen2022-2024
Ansattevalgt

Observatør
Mette Hvål

Kari Skiftun
2022-2024

2022-2024
1. varaJanne Visnes Melgaard2022 -2024
2. varaSven Tore Løkslid2023-2025
3. varaTina Skarheim 2023-2025
Varamedlem (Ansattevalgt)

Vara (Observatør)
Ole Stian Hovland

Martin Helmli
2022-2024

2022-2024

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøtene fra 2017 og frem til i dag. Klikk på den relevante lenken så kan du lese den som pdf.

Saksdokumenter (Pdf) Protokoll (Pdf)
Sakspapirer 28.06.2023Møteprotokoll
Sakspapirer 15.02.2023Møteprotokoll
Sakspapirer 13.12.2022Møteprotokoll
Sakspapirer 08.09.2022Møteprotokoll
Sakspapirer 01.06.2022 Møteprotokoll
Sakspapirer 15.03.2022Møteprotokoll
Sakspapirer 15.2.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 15.12.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 02.12.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 21.10.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 27.09.2021Møteprotokoll 
Sakspapirer 11.06.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 17.02.2021Møteprotokoll
Sakspapirer 03.12.2020Møteprotokoll
Sakspapirer 16.10.2020Møteprotokoll
Sakspapirer 08.06.2020Møteprotokoll
Sakspapirer 31.03.2020Møteprotokoll
Sakspapirer 28.05.2020Møteprotokoll
 Sakspapirer 05.02.2020Møteprotokoll
 Sakspapirer 5.12.2019Møteprotokoll
 Sakspapirer 18.10.2019 Møteprotokoll
 Sakspapirer 7.5.2019 – Vedlegg Møteprotokoll
 Sakspapirer 21.3.2019 Møteprotokoll
 Sakspapirer 12.2.2019 Møteprotokoll
 Sakspapirer 11.1.2019 Møteprotokoll
 Sakspapirer 7.11.2018 Møteprotokoll
 Sakspapirer 13.9.2018 Møteprotokoll
 Sakspapirer 31.5.2018 Møteprotokoll
 Sakspapirer 3.4.2018 Møteprotokoll
 Sakspapirer 15.2.2018 Møteprotokoll
 Sakspapirer 23.11.2017 Møteprotokoll
 Sakspapirer 12.10.2017 Møteprotokoll
 Sakspapirer 31.8.2017  – Eierfinansiering Møteprotokoll
 Sakspapirer 8.6.2017    – Tilleggsinnkalling Møteprotokoll