Veileder for deponering av elektronisk skapte arkiv

Denne veilederen er ment å være et hjelpemiddel for alle som skal ta del i planlegging og deponering av elektronisk skapte arkiv til IKA Kongsberg. Veilederen vil klargjøre hva som er kommunens ansvar, og hva som er IKA Kongsbergs ansvar når det gjelder dette materialet.

Veilederen er delt inn i to hoveddeler. Den første delen inneholder grunnleggende og generell informasjon om elektroniske arkiv, innsynsløsninger, bevarings- og kassasjonsvudering av fagsystem  og andre arkivfaglige prinsipper.

Del to er en bruksanvisning i hvordan elektroniske arkiv deponeres til IKA Kongsberg.

Klikk på lenken under for å lese den som pdf.

Veileder for deponering av elektronisk skapte arkiv (pdf)