Bevarings- og kassasjonsplan

I samarbeid med Horten kommune, Sandefjord kommune, Holmestrand kommune, Tønsberg kommune og Midt-Telemark har IKA Kongsberg utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan til bruk i våre kommuner. Planen er ment som et utgangspunkt for videre bevarings- og kassasjonsarbeid i kommunene.  Det vil stadig arbeides med oppdatering og tillegg til planen.

Bevarings- og kassasjonsplan. Versjon 1.0. 2021  (Pdf)