Organisasjon

IKA Kongsberg ble stiftet i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Oslo. Den 13. november 2002 ble det nye interkommunale selskapet stiftet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Nåværende og potensielle eiere er kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark.

  • Daglig leder i IKA Kongsberg er Wenche Risdal Lund.
  • Valgkomité: Representantskapets valgkomité består av tre personer; én fra hvert fylke. Valgkomiteen velges årlig.
  • Revisor: Selskapets valgte revisor er Vestfold og Telemark revisjon IKS
  • Regnskap: Regnskapsavdelingen i Horten kommune har ansvaret for å føre regnskapet for selskapet
  • Tillitsvalgt: Ina Halle-Knutzen
  • Verneombud: Anette Espelid
  • Personvernombud: Merete Longva Bjerke

Her kan du lese våre styrende dokumenter og årsmeldinger.

Det øverste styringsorganet i IKA Kongsberg er representantskapet, som består av en representant fra hver eier. Eierne har hver en representant som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet velger styret, og godkjenner årsmelding, regnskap og budsjettrammer.

Her kan du lese mer om representantskapet og se saksdokumenter.

IKA Kongsbergs styre består av fem valgte medlemmer og tre varamedlemmer. Styret velges av representantskapet. Styrets leder er Astrid Sommerstad.

Her kan du lese mer om styret og se saksdokumenter.

Valgkomite 2021-2022
 LederJon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
 Medlem Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune
 Medlem Bjørg Tveito Lundefaret, Nome kommune

Retningslinjer for valgkomiteen pdf