Deponering av papirarkiv og foto

Lurer du på hvordan du skal ta fatt på arbeidet med deponeringer av papirarkiver og foto? Virker arbeidet tungt og vanskelig, og spørsmålene er mange? Nå er ny veileder ferdig utarbeidet, og jobben som skal gjøres blir forhåpentligvis enklere.

Både veilederen og de tilhørende vedleggene skal være dynamiske, og vil til enhver tid holdes oppdatert her.

Veileder i deponering av papirarkiv og foto, versjon 1.1. – 26.3.2021

Vedlegg:
Vedlegg 5.1.1. Melding om behov for deponering
Vedlegg 5.1.2.1. Deponeringsliste, Administrativt arkiv
Vedlegg 5.1.2.2. Deponeringsliste, Rettighetsdokumentasjon
Vedlegg 5.1.3. Pakkeliste
Vedlegg 5.1.4. Egenerklæringsskjema 2021
Vedlegg 5.2.1. Deponeringsprosessen trinn-for-trinn
Vedlegg 5.2.2. Informasjon om forebygging, kartlegging og behandling av skadedyr i arkiv
Vedlegg 5.2.3. Informasjon om godkjente arkivbokser
Vedlegg 5.2.5. Arkivskaperkoder for eldre kommunalt arkiv
Vedlegg 5.2.6. Allment arkivskjema