Stort grått og hvitt bygg i 3 etasjer. Logo - IKA Kongsberg. Skog i bakgrunnen.

Sluttrapport for pilotprosjekt publikumstinga digitalisering

Pilotprosjektet skulle utvikle og prøve ut publikumsbestilt digitalisering av arkivstykker på papir som et supplement til arkivdepotets gratis kjernetilbud. Formålet var primært å øke tilgjengeligheten for publikum og å opprette et alternativ til ressurskrevende reiser til lesesalen. Det lå også til grunn at det som ble digitalisert samtidig skulle gjøres tilgjengelig for allmennheten. Prosjektet er nå avsluttet.