Hender holder åpen gammel protokoll. Utydelig person ser i arkivreol i bakgrunnen.

For kommunen

Våre tjenester

Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon og rådgivere innen arkivfaglige spørsmål.

Tjenestene vi tilbyr har utviklet seg over tid. Noen tjenester er lovpålagte oppgaver, som arkivdepot. Andre tjenester er behovsbaserte oppgaver, som for eksempel digitalisering og preservering.

Les mer om våre tjenester her: Våre tjenester.

Trenger du tilgang til våre veiledere?

IKA Kongsberg utvikler veiledere som skal bidra til kvalitetssikring av arkivarbeidet i eierkommunene våre.

Veilederne våre tar for seg sentrale spørsmål og inkluderer retningslinjer, maler og standarder kommunene bør ha på plass. I tillegg har vi veiledere som gir informasjon om hva kommunene må gjøre for å sende materiale til deponering. Her forklares hvordan arkiv skal pakkes ned og hvordan de skal listeføres og sendes.

Finn mer informasjon om våre veiledere her: Våre veiledere.