To menn og to kvinner sitter i ved et bord i et møterom. Datautstyr på bordet og skjerm med uklart innhold på veggen.

Styrende dokumenter

IKA Kongsberg er et interkommunalt selskap, organisert etter Lov om interkommunale selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS.

Selskapet er regulert gjennom en selskapsavtale, som er godkjent av IKA Kongsbergs eiere.  Arbeidsoppgaver er definert via en strategiplan, samt en handlings- og økonomiplan. Daglig leders oppgaver, ansvar og fullmakter i anledning den daglige drift av IKA Kongsberg er regulert i en retningslinje.

IKA Kongsberg har utarbeidet etiske kjerneverdier for å skape felles holdninger til hvordan selskapet skal drives, slik at eiere, ansatte og våre brukere til enhver tid har tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Ansatte ved IKA Kongsberg jobber etter ICAs (International Council on Archives) yrkesetiske retningslinjer for arkivarer.

Her kan du lese IKA Kongsberg sinestyrende dokumenter. Klikk på den relevante lenken så kan du lese den som pdf.

Her kan du lese IKA Kongsberg sine årsmeldinger fra 2008 og frem til i dag. Klikk på den relevante lenken så kan du lese den som pdf.