Protokoll i magasin. Bruk arkivene.

Våre veiledere

IKA Kongsberg utvikler veiledere som skal bidra til kvalitetssikring av arkivarbeidet i eierkommunene våre.

Veilederne våre tar for seg sentrale spørsmål og inkluderer retningslinjer, maler og standarder kommunene bør ha på plass. I tillegg har vi veiledere som gir informasjon om hva kommunene må gjøre for å sende materiale til deponering. Her forklares hvordan arkiv skal pakkes ned og hvordan de skal listeføres og sendes.

Få tilgang til våre veiledere

Veileder for deponering av elektronisk skapte arkiv

Denne veilederen er ment å være et hjelpemiddel for alle som skal ta del i planlegging og deponering av elektronisk skapte arkiv til IKA Kongsberg. Veilederen vil klargjøre hva som er kommunens ansvar, og hva som er IKA Kongsbergs ansvar når det gjelder dette materialet.

Bli kjent med vår veileder for deponering av elektronisk skapte arkiv

Bevarings- og kassasjonsplan

Her finner du et utgangspunkt for bevarings- og kassasjonsplan for kommunen din. Vi oppdaterer veilederen kontinuerlig.

Bli kjent med bevarings- og kassasjonsplanen.

Deponering av papirarkiv og foto

Arbeidet rundt deponering av papirarkiv og foto kan virke omfattende å ta fatt på. Vi har derfor utviklet en veileder som skal gjøre arbeidet ditt enklere.

Bli kjent med vår veileder innen deponering.

Rettighetsdokumentasjon

Arkivloven med forskrifter regulerer håndtering og deponering av rettighetsdokumentasjon. Våre veiledere gir deg en oversikt over gjeldende retningslinjer og rutiner.

Bli kjent med våre veiledere innen rettighetsdokumentasjon.