Rør med plastlokk ligger i en rutenettformet hylle. Plastlokkene er merket med tall i stigende rekkefølge.

IKA Kongsbergs personvernerklæring

Sist oppdatert 29. april 2022.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger IKA Kongsberg er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

 1. Generelt

IKA Kongsberg er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene IKA Kongsberg er behandlingsansvarlig for.

Der vi behandler personopplysninger på vegne av våre eiere, kommunene eller fylkeskommunene, vil vi være databehandler for disse opplysningene. Denne personvernerklæringen handler ikke om denne behandlingen, erklæringen handler kun om når vi er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på postmottak@ikakongsberg.no.

Kontakt IKA Kongsbergs eget personvernombud

IKA Kongsberg har et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan IKA Kongsberg behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor IKA Kongsberg. Personvernombudet har taushetsplikt.

Mer informasjon om, og kontaktopplysninger til personvernombudet .

 • Når samler IKA Kongsberg inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse
 • Du har bedt om innsyn
 • Du har meldt deg på et arrangement eller kurs
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du har bestilt foredrag, kurs eller veiledningsmateriell
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du besøker vår hjemmeside www.ikakongsberg.no

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:

 • Du er påmeldt kurs, konferanser eller foredrag av dine kollegaer
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse

Besøk på nettsiden

Vi benytter analyseverktøyet Plausible for å finne ut hvordan besøkende benytter seg av nettsidene våre slik at vi kan optimalisere brukeropplevelsen. Plausible sporer, samler og lagrer ikke noe personlige data. Du kan lese mer om deres personvernfokus her: https://plausible.io/privacy-focused-web-analytics. All data er lagret i Europa og de følger GDPR-regelverket.

Dine rettigheter

Du kan be om:

 • Innsyn i alle personopplysninger vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvor lenge vi lagrer de og hvor dataene er hentet fra.
 • Retting og endring av dine personopplysninger.
 • Sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt, dersom et samtykke er grunnlaget for vår lagring av dataene.

Dersom du ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Vi svarer på henvendelsen så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

For mer informasjon om dine rettigheter, se Datatilsynets oversikt: Dine rettigheter.

Klager

Dersom du har innvending til hvordan vi samler, lagrer eller bruker dine personopplysninger og/eller mener at det er i strid med vår personvernerklæring eller personvernloven, kan du sende en klage til Datatilsynet: http://www.datatilsynet.no/

Endringer i vår personvernerklæring

Endringer i vår personvernerklæring vil gjøres ved behov. Eventuelle endringer vil bli lagt ut i dette dokumentet. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.