Acos IP

Brukerstyrt, nettbasert system for koordinering (skole, barnevern, helse m.m.) mot pasienter med sammensatte behov – individuell plan.
Diagnoser, lager tiltaksplaner, møteinnkallinger og møtereferat.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
TønsbergSiard