Forsamling mennesker i et konferanserom hører på presentasjon fra mann med grått hår.

Arkivdanning

Arkivdanning tar for seg de prosessene som fører til at arkiver blir skapt. Det handler i stor grad om å organisere dokumentflyt og dokumentproduksjon, samt skape gode rutiner tilpasset de enkelte brukergrupper. I tillegg skal rutinene dokumenteres på en måte som gjør at både dagens og ettertidens brukere av arkivet får en best mulig forståelse av hvordan arkivet har blitt til.

IKA Kongsberg har spesialrådgivere som i stor grad besøker eierkommunene, og har møter med arkivpersonale, arkivledere og kommuneledelse. Temaer vil være gjennomgang av arkivplaner, rådgiving knyttet til arkivdanningsprosessene og hvilken bistand IKA Kongsberg kan yte for kommunene.   

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen arkivdanning:

  • Rådgiving innenfor alle temaer knyttet til arkivdanning
  • Deltakelse i utarbeidelse av arkivplaner med dokumentasjon.
  • Prosjektledelse eller deltagelse i prosjekter relatert til arkivfaget.
  • Kurs/opplæring innen arkivfag.