Person sett ovenfra med hender inn i et avtrekksskap. Hender med blå hansker tørker på pair med klut.

Krisehåndtering – brann, flom og andre akutte henelser

Ved vannskader er tid en helt avgjørende for hvor stort skadeomfanget blir. Hvis vannskadet materiale blir stående i over 48 timer, vil det utvikle seg skadelige muggsopper. Det er derfor avgjørende at man har en beredskapsplan klar i fall vannskader skulle oppstå. I tilfelle flom eller andre typer akutte vannskader på arkivmateriale, kan vi også bistå med frysing av arkivmateriale for å forhindre muggvekst.