Skanner kart i stor skanner

Mediekonvertering

IKA Kongsberg har bygd opp en moderne avdeling med profesjonelt utstyr for å kunne tilby våre eiere mediekonvertering av alle typer papirarkiver.

Som en del av tjenestetilbudet tilbyr IKA Kongsberg å mediekonvertere papirarkiver for våre eiere. Vi gjør dette til kostpris etter avtale med den enkelte kommune.

Vi jobber også kontinuerlig med å skanne og tilgjengeliggjøre arkivmateriale av bredere allmenn interesse. Dette er et arbeid som vil gå over tid og inngår i eiertilskuddet.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen mediekonvertering:

  • Skanning og indeksering av hele arkivserier til kostpris for våre eiere.
  • Skanning av arkivserier av spesiell allmenn interesse.
  • Rådgivning til våre eierkommuner ved mediekonverteringsprosjekter.