IKA Innsyn

IKA Kongsberg arbeider med utvikling av innsynssystemer som gjør det mulig å søke opp og vise informasjon i uttrekk fra avsluttede fagsystemer. Vi har ferdigstilt egne løsninger (skreddersømmer) for bl.a. skolesystemene OTTO og Extens Videregående samt Visma Familia, Visma Profil og Extens Grunnskole/barnehage. Vi jobber fortløpende med flere løsninger som tilbys våre eiere.

IKA Innsyn bygger på uttrekksstanden SIARD som tar vare på all informasjon som ligger i et system. IKA Innsyn leser uttrekket, og gjenskaper informasjonen i en databasetype som er skapt for raske søk og store datamengder. Innholdet presenteres i et webgrensesnitt, der det legges vekt på enkel bruk og rask oversikt i det som brukeren søker etter. Det er lagt stor vekt på datasikkerhet og ytelse i systemet.

IKA Innsyn kan kjøres på et lokalt nett hos en eier, eller tilbys som en skyløsning fra IKA Kongsberg. Det vil være sikkerhetsnivået og graden av sensitive data i fagsystemet som bestemmer valgmulighetene for dette.

Systemarkitektur IKA Innsyn: