En pc-skjerm med teksten «IKA Innsyn» og en ansatt som sitter og jobber med et skrivebord i et kontorlandskap.

IKA Innsyn

IKA Kongsberg har innsynssystemer som gjør det mulig å søke opp og vise informasjon i uttrekk fra avsluttede fagsystemer. Følgende systemer har vi nå egne løsninger for:

  • skolesystem OTTO
  • skolesystem IST Extens (Videregående)
  • skolesystem IST Extens (Grunnskole)
  • skolesystem IST Extens (Barnehage)
  • Visma Familia
  • Visma Profil
  • Sak-Arkivsystem ESA

Vi jobber fortløpende med flere løsninger som tilbys våre eiere.

IKA Innsyn bygger på uttrekksstanden SIARD som tar vare på all informasjon som ligger i et system. IKA Innsyn leser uttrekket, og gjenskaper informasjonen i en databasetype som er skapt for raske søk og store datamengder. Innholdet presenteres i et webgrensesnitt, der det legges vekt på enkel bruk og rask oversikt i det som brukeren søker etter. Det er lagt stor vekt på datasikkerhet og ytelse i systemet.

IKA Innsyn kan kjøres på et lokalt nett hos en eier, eller tilbys som en skyløsning fra IKA Kongsberg. Det vil være sikkerhetsnivået og graden av sensitive data i fagsystemet som bestemmer valgmulighetene for dette. Skyløsningen er under uttesting og forutsetter finansiering fra eiere som eventuelt ønsker en slik løsning.

Systemarkitektur IKA Innsyn:

Vil du vite mer om IKA Innsyn? Trykk på lenken under for å lese om erfaringene med bruk av IKA Innsyn.

IKA Kongsberg løser utfordring for Vestfold og Telemark