Forskning og utvikling

IKA Kongsberg bidrar som kompetanseinstitusjon med råd om håndtering av mugg og skjeggkre til museer, bibliotek og arkivinstitusjoner rundt omkring i hele landet.
Vi ønsker å gi eierne våre best mulig tilbud og jobber derfor aktivt for å øke kompetansen innen preservering. I desember 2019 ferdigstilte vi et prosjekt som omhandlet frysing av arkivmateriale med skjeggkre, dette prosjektet ble gjennomført med støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler.

I 2018 dro to av våre ansatte på en studiereise til Köln for å lære mer om arbeidet de har gjort der i sammenheng med å redde skadet arkivmateriale. Denne studiereisen ble mulig med støtte fra Arkivarforeningen og Arkivforbundet.

Lenker til tildelingene:
http://www.arkivforbundet.no/2018/06/08/arkivforbundet-offentliggjor-tildeling-av-stipend-2018/
https://www.arkivverket.no/nyheter/riksarkivarens-fordeling-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-til-arkiv

Lenker til rapporter og artikler:
Artikkel i Arkheion om hospitering ved Køln byarkiv
Rapport fra hospitering ved Køln byarkiv
Rapport om skjeggkreprosjektet