Hånd med blå hanske jobber med pinsett på brannskadet protokoll.

Forskning og utvikling

IKA Kongsberg bidrar som kompetanseinstitusjon med råd om håndtering av mugg og skjeggkre til museer, bibliotek og arkivinstitusjoner rundt omkring i hele landet.
Vi ønsker å gi eierne våre best mulig tilbud og jobber derfor aktivt for å øke kompetansen innen preservering. I desember 2019 ferdigstilte vi et prosjekt som omhandlet frysing av arkivmateriale med skjeggkre, dette prosjektet ble gjennomført med støtte fra Arkivverkets utviklingsmidler.

I 2018 dro to av våre ansatte på en studiereise til Köln for å lære mer om arbeidet de har gjort der i sammenheng med å redde skadet arkivmateriale. Denne studiereisen ble mulig med støtte fra Arkivarforeningen og Arkivforbundet.

Lenker til tildelingene:
http://www.arkivforbundet.no/2018/06/08/arkivforbundet-offentliggjor-tildeling-av-stipend-2018/
https://www.arkivverket.no/nyheter/riksarkivarens-fordeling-av-prosjekt-og-utviklingsmidler-til-arkiv

Lenker til rapporter og artikler:
Artikkel i Arkheion om hospitering ved Køln byarkiv
Rapport fra hospitering ved Køln byarkiv
Rapport om skjeggkreprosjektet