Hender med blå hansker jobber med brannskadet protokoll. En hånd holder bit med brent papir.

Muggsoppens virkning på arkivmaterialet

Muggsopper er en fellesbetegnelse for mikroskopiske sopper med vekstlegemer («mycel» med «hyfer») som vokser hurtig og gir fra seg store mengder sporer. Sporer er muggsoppenes frø og spres vanligvis med luftstrømmer. Sporene gir vekst av muggsopper avhengig av vekstbetingelsene: næring, temperatur og fukt. Muggsopp stiller kun små krav til næringsstoffer og miljø, og er nesten ubegrenset levedyktig (1).

  • Mugg er fremveksten av sopper på organisk materiale som gjennom dens stoffskifte-produkter bryter ned dette materialet (2).
  • Muggsopp utskiller bl.a. enzymer som splitter opp papirets cellulose.
  • Muggsopp produserer organiske syrer som også angriper papiret.
  • Aktiv muggsopp kan utskille pigmenter som fremkaller irreversibel misfarging av materialet.
  • Muggsopp kan produsere flyktige organiske forbindelser (MVOC) som delvis er årsaken til mugglukt. Disse er i seg selv ikke helseskadelige annet enn særlig høye konsentrasjoner.
  • Muggsopp er også i stand til å produsere vann som stoffskifteprodukt. Denne prosessen ødelegger ikke bare materialets fasthet, men sørger også for at muggsoppen kan spire til tross for et vannfattig miljø (3).

(1) Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 11
(2) Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 11
(3) Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 13