Person sett ovenfra med hender inn i et avtrekksskap. Hender med blå hansker tørker på pair med klut.

Preservering

Preservering er samlebetegnelsen som brukes på tjenester som muggsanering, digitalisering av skadet og skjørt arkivmateriale, håndtering av skadedyr og forebyggende konservering.

Vår muggsaneringsavdeling består av et saneringsrom med to avtrekksskap for tørrsanering, et rom for digitalisering av mugginfisert arkivmateriale, samt et «venterom» på 65 kvadratmeter hvor mugginfisert materiale kan oppbevares trygt frem til sanering. Muggsaneringsavdelingen har adskilt ventilasjonsanlegg fra resten av bygget.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen preservering av arkiv:

  • «Venterom» for mugginfisert arkivmateriale.
  • Rådgiving i sammenheng med forebyggende konservering, skadedyr i arkivet, og håndtering av mugginfisert materiale.
  • Rensing av mugg og digitalisering.
  • Frysing av arkivmateriale.

Les mer om temaene ved å laste ned følgende filer:

Eller les mer de om ulike temaene knyttet til preservering i følgende lenker:

• Forebyggende konservering
• Håndtering av muggsopp i arkivet
• Muggsoppens virkning på arkivmaterialet
• Skadedyr i arkivet
• Krisehåndtering – brann, flom og andre akutte hendelser
• Ved mistanke om muggsopp
• Muggsopp og helsefarer
• Forskning og utvikling