Kvinne med brunt hår i hestehale med munnbind, hvit frakk, og blå plasthansker tar i gammelt papir med pinsett. Lys, dataskjerm og luftavtrekk står rundt.

Forebyggende konservering

• Arkivlokaler: Det viktigste utgangspunktet er å sørge for å arkivrommene er i forskriftmessig teknisk stand. Dette innebærer blant annet at temperatur og luftfuktighet er tilpasset materialet som lagres der, og at klimaet i magasinet overvåkes. Papir bør ha temperatur 18–21 °C og relativ fuktighet 40–50%.
• Mottaksrutiner: Man bør sikre at ikke muggsoppinfisert materiale blir fraktet inn i arkivrom, da det vil medføre spredning til annet materiale via luften.
• Renhold: Muggsoppsporer vil over tid konsentreres opp i støv som får ligge lenge (høyt støv, reolstøv, osv.). Her kan det finnes rikelige menger muggsoppsporer. Regelmessig renhold av arkivrom er derfor en viktig forebyggende faktor.
• Tilsyn og overvåking: Regelmessig tilsyn med arkivmateriale kan hindre at skader som måtte oppstå ikke får utvikle seg over tid. Temperatur og luftfuktighet skal også overvåkes gjennom regelmessige målinger eller logging. For å sikre seg maksimalt bør både makroklima (i rommet), mikroklima (på hylla/i boksen o.l.) og nanoklima (på materialets overflate) overvåkes.
• Kunnskap: Det er viktig at de som håndterer arkivmateriale har tilstrekkelige kunnskaper om fukt- og muggproblematikk, og om farene dette representerer for både mennesker og arkivmateriale. Dette fordi de da lettere vil kunne forhindre, oppdager, og beskytte seg mot muggsopp.

Relevante lenker:
• Krav til arkivlokaler – En veiledning for offentlige organer (lenke til pdf)
• Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift)