Forsamling mennesker i et konferanserom hører på presentasjon fra mann med grått hår.

Representantskapet

Det øverste styringsorganet i IKA Kongsberg er representantskapet, som
består av en representant fra hver eier. Eierne har hver en representant som
velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet
velger styret, og godkjenner årsmelding, regnskap og budsjettrammer.

Representantskapet ledes av Elin Gran Weggesrud, Holmestrand kommune.
Nestleder er Hallgeir Kjeldal, Bamble kommune.

Valgkomite’ 2023 – 2024
Leder: Jon Sanness Andersen, Færder kommune
Medlemmer: Heidi Granli, Gol kommune og Trond Ballestad , Skien kommune

Her finner du en liste over Representantskapet 2020_2023

Her finner du alle saksdokumenter og protokoller fra representantskapsmøtene fra 2010 og frem til i dag. Klikk på den relevante lenken så kan du lese den som pdf.

Intern lenke til saksdokumenter

Sakspapirer 27.09.2023

Sakspapirer 26.04.2023

Sakspapirer 26.04.2022

Protokoll (Pdf)

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Sakspapirer 21.04.2021 Protokoll
Sakspapirer 02.09.2020 Protokoll
Sakspapirer 30.04.2019 Protokoll
Sakspapirer 04.05.2018 Protokoll
Sakspapirer 24.05.2017 Protokoll
Sakspapirer 27.04.2017 Protokoll
Sakspapirer 27.04.2016 Protokoll
Sakspapirer 30.09.2015 Protokoll
Sakspapirer 22.04.2015 Protokoll
Sakspapirer 25.09.2014 Protokoll
Sakspapirer 30.04.2014 Protokoll – Vedlegg
Sakspapirer 19.04.2013 Protokoll
Sakspapirer 26.04.2012 Protokoll
Sakspapirer 29.04.2011 Protokoll
Sakspapirer 23.09.2010 Protokoll
Sakspapirer 22.04.2010 Protokoll