Hender holder svart-hvitt bilde av en gruppe menn. Arkivbokser på hylle i bakgrunnen.

Rådgivning og bevaring av fotomateriell

Fotografisk materiale er arkiv på lik linje med de tradisjonelle papirbaserte arkivene. Det er viktig at de historiske bildene blir registrert, katalogisert og tatt vare på for ettertiden.

Vi ønsker også å sørge for at de digitale bildene som skapes i dag blir behandlet på en måte som gjør at de vil være både til nytte og glede for fremtidige generasjoner. I vårt nybygg har vi innredet et eget magasin på 47 kvadratmeter til fotoarkiver.

IKA Kongsberg tilbyr følgende tjenester innen foto:

  • Magasinplass for fotoarkiv
  • Ordning av fotoarkiv
  • Publisering av katalogopplysninger på Arkivportalen
  • Digitalisering av fotoarkiv til kostpris
  • Rådgivning til fotoarkiv