Skannet arkiv

IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med å skanne arkiv fra eierkommunene. Dette er et viktig tiltak for å ta vare på lokalhistorien og gjøre den digitalt tilgjengelig for alle.

Det vi digitaliserer publiseres fortløpende i Digitalarkivet, Arkivverkets nasjonale publiseringsplattform for skannet materiale.

Her kan du se hva som er publisert på Digitalarkivet.

Dette har vi skannet

I første omgang har vi skannet møtebøker fra formannskapet og kommunestyret som er over 100 år gamle. Som kommunens øverste politiske beslutningsorganer utgjør formannskapet og kommunestyret kjernen i det kommunale selvstyret siden innføringen av formannskapslovene i 1837.

Vi har også skannet noen dokumenter og fotografier av nyere dato som ikke er taushetsbelagt.

Ressurser for enklere navigasjon

For å finne det du leter etter krever det forståelse for hvordan eldre dokumentasjon er arkivert. I tillegg må du klare å lese skriftspråk som skiller seg betydelig fra dagens.

Sliter du med å lese gotisk håndskrift?

På Digitalarkivet sine sider finner du en oversikt over læringsressurser.

Vi på IKA Kongsberg veileder deg gjerne om du har spørsmål om våre digitaliserte kilder. Kontakt oss på innsyn@ikakongsberg.no.