Kvinne med brunt hår i hestehale med munnbind, hvit frakk, og blå plasthansker tar i gammelt papir med pinsett. Lys, dataskjerm og luftavtrekk står rundt.

Slik behandler vi muggskade i arkiv

Noen ganger oppstår det fukt eller muggskade i arkiv. Da er det viktig med tiltak for å stoppe nedbrytingsprosessen av materialet og for å beskytte eksponerte personer mot mulig helsefare.

Hvis man oppdager fuktig, muggskadet eller dårlig luktende arkivmateriale, må dette holdes adskilt fra ikke infisert materiale. Arkivmaterialet bør ikke røres eller flyttes på, med mindre det skal pakkes inn eller flyttes til en rengjøringsstasjon/muggsluse. Det anbefales å sperre av og merke hyllene der det gjeldene materialet blir oppbevart inntil det skal saneres (1).

Hyller og glatte overflater kan spritvaskes, men aldri arkivmaterialet. Spritvasking eller annen desinfisering av arkivmaterialet vil drepe de muggsporene som befinner seg på materialet akkurat der og da, men vil ikke ha noen innvirkning på sporene i luften, som i neste øyeblikk vil være tilbake på arkivmaterialet igjen. Dessuten kan bruk av sprit eller andre vaskemidler skade arkivmaterialet ytterligere (2) .

Hvis arkivmaterialet skal pakkes ned og fraktes til sanering hos IKA Kongsberg skal man pakke inn materialet i plast før det går over i en flytteeske. Det holder å pakke de inn i f.eks en svart søppelsekk. Deretter merker man esken og deponerings- og pakkelisten med «muggskadet».

IKA Kongsberg har en muggsaneringsavdeling som består av et saneringsrom med to avtrekksskap for tørrsanering, samt et «venterom» på 65 kvm hvor mugginfisert materiale kan oppbevares trygt frem til sanering. I sammenheng med saneringsrommet er det også en egen avdeling for digitalisering av mugginfisert materiale som er for skadet eller skjørt til å bli sanert. Muggsaneringsavdelingen har adskilt ventilasjonsanlegg fra resten av bygget.

Relevante lenker:
• Nettartikkel om muggsopp i arkivet
• Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima
• Arkivverkets sider om håndtering av mugginfisert arkivmateriale

(1) Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 15-16
(2) Trønbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet): Muggsopp i arkivmateriale, i Arkivråd 2/2011, s. 16