Wenche Risdal Lund, daglig leder IKA Kongsberg står ved arkivreol med store protokoller.

Arkiv og demokrati går hånd i hånd

Av Wenche Risdal Lund, daglig leder IKA Kongsberg

Demokratiet står sterkt i Norge. Både nasjonalt og lokalt ser man den demokratiske verdien i at kommunene har levende og tilgjengelige arkiver.

I en fersk undersøkelse IKA Kongsberg har fått gjennomført blant befolkningen i våre 37 eierkommuner, svarer nemlig hele 8 av 10 innbyggere at de synes oppbevaring og tilgjengeliggjøring av offentlige dokumenter, foto og film er avgjørende for at Norge har et velfungerende demokrati.

Arkivene er til for innbyggerne

Det er mange arkiver i Norge som er viktige for demokratiet, samtidig som det er by- og kommunearkivene, som vi i IKA Kongsberg forvalter, som er viktigst for det enkelte individ. Her dokumenteres lokalforvaltning, byggesaker, skole- og undervisning, barnevern, sosialtjeneste og primærhelsetjenester. Dokumenter som kan være viktig for å bevise urett mot enkeltmennesker eller grupper.

Arkivene er til for innbyggerne, og handler om våre innbyggeres demokratiske rett til å få tilgang til og innsyn i, det som angår dem.  Arkiv og demokrati går hånd i hånd og det er svært gledelig at våre innbyggere ser det på samme måte.

Store og små historier i arkivet

I samme undersøkelse sier nesten 9 av 10 at det er viktig at kommunene tar vare på gamle dokumenter og bilder.  Det er i år 30 år siden IKA Kongsberg så dagens lys. Den gang med ansvar for arkiver i 15 eierkommuner, med mål om å samle arkivene og kompetansen for å tilby kommunene de beste og mest effektive arkivtjenestene i fremtiden. Det har vi klart og vi er sammen med våre 37 eierkommuner og 2 fylkeskommuner klare til å nye steg inn i fremtiden.

8 av 10 mener at de som tar vare på lokalhistorie også bør formidle dette til innbyggerne.

Tilbakemeldingen til befolkningen tar vi på alvor og akselerer derfor satsningen på formidling av lokalhistorie, blant annet med nye nettsider og i sosiale medier.

Arkiv for fortid, nåtid og framtid

Digitalisering spiller en helt sentral rolle for fremtidens arkivtjenester. Undersøkelsen er et signal til oss og våre eiere om at vi må fortsette å investere i arkivfaget, kompetanse, tjenesteutvikling og i selve arkivene.

Alt dette for å øke tilgjengeligheten til befolkningen. Fordi arkiv og demokrati går hånd i hånd.  

Dette innlegget har også vært på trykk i flere lokalaviser i løpet av juli 2022.

Les saken i Sandefjords Blad.
Hvordan du kan få tilgang til arkivmaterialet hos oss?