Stort grått og hvitt bygg i 3 etasjer. Logo - IKA Kongsberg. Skog i bakgrunnen.

Arkivlederseminar 26. – 27. oktober