CGM Helsestasjon (WinMed)

CGM Helsestasjon er et journalsystem for barnemappene ved helsestasjonen. Det er tjenesteleder ved Familiesenteret som er systemansvarlig for fagsystemet. Barnemappene inneholder ikke saksbehandling men alt som skjer med barnet på helsestasjonen. Barnejournal, vaksinasjonskort, skjema med vekt og mål, henvisninger, møteinnkallinger og referat, epikriser og IP-planer. Samtykke til vaksinasjon.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
TønsbergSiard
SkienSiard