Snublesteiner på Søndre torv i Hømesfoss til minne om Familien Scharff. Foto: Benita Eriksdatter

Deportasjonen av familen Scharff fra Hønefoss

Denne høsten er det 80 år siden de norske jødene ble arrestert og deportert. De fleste ble sendt direkte til utryddelsesleiren Auschwitz. 773 norske jøder ble deportert. Kun 38 overlevde. Av de omkring 2000 kvinner, menn og barn som ble systematisk kartlagt og registrert i løpet av 1942, flyktet omtrent 1100 jøder fra Norge over til Sverige. Historien om familien Scharff fra Hønefoss handler om både de som døde i konsentrasjonsleirene, og om de som overlevde med sorgen etterpå.

Familien Scharff

Alexander Scharff og hans familie flyttet til Hønefoss i 1915, da han etablerte seg med forretning i byen. Scharff var en av flere jødiske immigranter som kom til Norge fra Øst-Europa på begynnelsen av 1900-tallet. Familien besto av Alexander, hans kone Gjertrud (Gitel) og barna deres, Cecilie, Jacob, Herman og Julius. Datteren Jessy ble født på Hønefoss.

Datteren Cecilie flyttet til København og bosatte seg der før krigens utbrudd. Resten av familien ble værende på Hønefoss, og i 1939 giftet Julius Scharff seg med Lisa Lea Bobrow. De fikk to sønner, Bjørn Meier (f. 1940) og Idar (f. 1941). Familien Scharff var kjent for å være musikalsk, og særlig sønnen Jacob utmerket seg som fiolinist.

Bilde av Henschiens trekkspillorkester, med fiolinist Jacob Scharff.
Henschiens trekkspillorkester, Jacob Scharff med fiolin helt til høyre i bildet. Fotograf: Nelly Westby Knutsen

Registrering av jøder

6. februar 1942 sender det norske Sikkerhetspolitiet et rundskriv til politimestere over hele landet. I dette rundskrivet får de lokale politistasjonene beskjed om at de skal innhente opplysninger fra de jødiske personene i deres distrikt, via spørreskjema. Ved Ringerike politikammer mottar de denne beskjeden, og lager en oversikt over de jødene som befinner seg i distriktet. På Statsarkivet i Kongsberg kan man se dokumenter fra Ringerike politikammer vedrørende registreringen av familien Scharff.

Rundskriv fra sikkerhetspolitiet i 1942 om registrering av jøder i Norge
Statsarkivet i Kongsberg, Ringerike politikammer, Okkupasjon-krigshandlinger, eske 5

Arrestasjonen og Berg fangeleir

Alexander, Julius og Jacob Scharff blir arrestert den 26. oktober 1942 og innsatt på Bredtveit fengsel. Herfra blir de overført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. Herman Scharff blir arrestert den 25. november 1942, også han blir fraktet til Berg fangeleir. Jessy Scharff blir arrestert sammen med svigerinnen Lisa Scharff og hennes barn dagen etter.

Moren Gjertrud er på sykehus i Tønsberg da aksjonen mot kvinner og barn pågår. Der blir hun værende resten av krigen. I brevet under ser vi at Hønefoss fattigstyre i oktober 1943, spør Tønsberg fattigstyre om de har informasjon om hvorvidt Gjertrud fortsatt er på Tønsberg sykehus.

Brev fra Hønefoss fattigstyre  til Tønsberg fattigstyre om fru Scharff

Deportasjonen  

26. november 1942 ble 302 menn, 188 kvinner og 42 barn overlevert til tyskerne på Oslo havn. Totalt 530 norske jøder ble med på denne første transporten med DS «Donau» til Stettin i Tyskland. Blant disse var også nesten hele familien Scharff. Unntakene var moren Gjertrud som var innlagt på sykehus i Tønsberg, og datteren Cecilie som var bosatt i Danmark.

Fra Stettin gikk den grusomme ferden videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Ved ankomsten i Auschwitz den 1. desember 1942 ble Alexander, Jessy, Lisa, Bjørn og Idar sendt rett i gasskammer og drept. De tre brødrene Jacob, Herman og Julius ble tatt ut til tvangsarbeid, men alle tre døde i løpet av de første månedene.

Våre falne

Våre falne 1939–1945 er et minneskrift over falne nordmenn under andre verdenskrig. Regjeringen vedtok i 1945 at det skulle utgis, og det kom ut i årene 1948–1951. Formannskapet i Hønefoss sendte i 1946 en liste til redaksjonen i Våre falne over krigens ofre fra Hønefoss. Her ser vi at alle de åtte medlemmene av Scharff familien er nevnt.

Brev fra Hønefoss formannskap til redaksjonen for boken "Våre falne" angående krigens ofre fra Hønefoss

Spor i Hønefoss

Etter krigen bosatte Gjertrud Scharff seg i København, for å være i nærheten av sitt eneste overlevende barn, Cecilie. I 1948 var Gjertrud på besøk i Hønefoss, og formannskapet ba derfor om et frieksemplar til henne, da hun ikke tidligere hadde blitt tatt med i oversikten over pårørende etter falne.

Brev fra Hønefoss formannskap til redaksjonen for boken "Våre falne" angående frieksemplar av boken til fru Scharff

Familien Scharff har fortsatt spor etter seg i Hønefoss. På Søndre torg i Hønefoss ble det i 2014 lagt ned åtte snublesteiner til minne om den jødiske familien Scharff. Snublesteinene er en del av et internasjonalt kunstprosjekt som ble startet av den tyske kunstneren Gunter Demnig. Snublesteinene består av små brosteiner med messingplate der navnet på de deporterte jødene, fødselsdag og dødsdato er risset inn. Disse minnesmerkene felles ned ved stedet de levde eller arbeidet.

Snublesteiner på Søndre torv i Hømesfoss til minne om Familien Scharff. Foto: Benita Eriksdatter
Krigsminner – Snublesteiner Scharff – Hønefoss. Foto: Benita Eriksdatter

I tillegg er det et minnesmerke fra 1947 i Nordre park i Hønefoss. Det er en bauta med navnene til alle menneskene som døde i sammenheng med krigshandlingene under 2. verdenskrig, også her er Scharff-familien oppført.

Medlemmer av familien Scharff fra Hønefoss som ble drept i Aushcwitz:

Alexander Moses Scharff (1882 – 1942)

Jacob Scharff (1908 – 1942)

Herman Rafael Scharff (1911 – 1943)

Julius Meilach Scharff (1914 – 1943)

Lisa Lea Scharff f. Bobrow (1919 – 1942)

Jessy Scharff (1921 – 1942)

Bjørn Meier Scharff (1940 – 1942)

Idar Scharff (1941 – 1942)

Kilder:

Statsarkivet i Kongsberg, Ringerike politikammer, Okkupasjon-krigshandlinger

«En jødisk familie fra Hønefoss», Arkivverket.no

Ringerike kommune, Hønefoss kommunes arkiver, Hønefoss formannskap

Ringerike kommune, Hønefoss kommunes arkiver, Hønefoss fattigstyre

Foto av snublesteiner på Søndre torv i Hønefoss: Benita Eriksdatter

Christensen, Anne Gro (2012). Gitels bok: min jødiske familie

Vil du vite mer om 2. verdenskrig i arkivene? Arkivverket har laget en samleside med veiledninger og artikler som presenterer kilder og historier fra andre verdenskrig.

Oversikt over hvilke arkiver vi har fra Ringerike kommune, og de gamle kommunene finner du under arkivkataloger.