IKA Kongsbergs personvernombud

Ettersom IKA Kongsberg er et offentlig organ, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten. Vårt personvernombud er Terje Andersson.

Personvernombudet har en sentral rolle i det nye personvernregelverket. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens evne til å etterleve regelverk for behandling av personopplysninger.

Personvernombudets arbeid skjer altså i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Personvernombudet har taushetsplikt.

Henvendelser til vårt personvernombud

Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om IKA Kongsbergs egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av IKA Kongsberg. Du kan rådføre deg med personvernombudet.

Kontakt vårt ombud Terje Andersson på e-post: Terje@ikakongsberg.no  

Dersom du skal sende henvendelsen per post, er adressen

IKA Kongsberg

Frogs vei 48

3614 Kongsberg

Merk konvolutten «IKA Kongsbergs personvernombud»

Henvendelser som ikke skal til personvernombudet

Personvernombudet for IKA Kongsberg svarer ikke på spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn IKA Kongsberg. For våre eierkommuner/fylkeskommuners behandling av personopplysninger, bes dere ta kontakt med (fylkes)kommunenes egne personvernombud.