Kontor 2000

Sak og arkivsystem. Journalføring av inn og utgående post, saksbehandling, møtebehandling

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
KongsbergSiard
Modum
SiljanSiard og Noark