Mann i blå genser står foran en vegg med logoen til IKA Kongsberg.

Læretiden over – fagprøven i boks! 

Morten Breivoll er snart ferdig med to år som lærling i kontor- og administrasjonsfag ved IKA Kongsberg. Morten har vært en stor ressurs for oss, og det å være en lærebedrift har vært både lærerikt og nyttig for oss. Nå er fagprøven bestått, og vi er interessert i å vite litt om hans erfaringer som lærling. 

Hvorfor bestemte du deg for å bli lærling i kontor- og administrasjonsfaget? 

Det var for å få en bredere opplæring, og mer erfaring, som jeg forhåpentligvis kan ta med meg rett ut i arbeidslivet. Nå som jeg er ferdig med læreperioden ser jeg at det er mye fra de siste to årene som vil være nyttig, uansett hvor jeg kommer til å jobbe.  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Jeg har en veldig variert arbeidshverdag med mange forskjellig oppgaver. Jeg har i hovedsak vært i avdelingen Stab, som arbeider med oppgaver innen, økonomi, HR, drift, og kommunikasjon. Der har jeg jobbet med ulike støtteoppgaver. For eksempel har jeg bistått HR med sykefraværsoppfølging og utarbeidet faktureringsgrunnlag.  

En av kjerneoppgavene for bedriften er muggsanering av muggskadet arkiv. Dette arbeidet går ut på å tørrsanere, det vil si tørke av og koste, dokumenter og protokoller i et at avtrekksskap. Arbeidsstillingen der er ganske statisk, så ukene er delt inn i skift på ca. 2,5 timer, og jeg har fast 2 skift hver uke. 

Jeg har også fått være med i en del arbeidsgrupper på ulike områder og prosjekter, så det blir jo en del møtevirksomhet.  

Så alt i alt er en arbeidsdag veldig variert, hvor jeg kan gå fra «muggskapet» til et AMU-møte.  

Mann sitter ved pult og blar i papirer. Arkivboks står på pulten.
Ordning av arkiv har også vært en del av arbeidsoppgavene

Hva er de viktigste erfaringene du sitter igjen med etter læretiden? 

Jeg har fått deltatt på mye morsomt og spennende gjennom læretiden min. For eksempel har det vært spennende å være med på utrullingen av kvalitetssystemet Compendia, som er ganske omfattende og berører mange deler av bedriften. Jeg føler jeg har fått et bredt innblikk i IKA Kongsberg som helhet ved å ha dypdykket i en del prosesser, og fått et godt overblikk. Dette er veldig fint å ha med seg videre, da mye av slik organisasjonsteori- og praksis brukes mange andre steder også. 

Kan du fortelle om noe spennende eller morsomt du har vært med på i løpet av læretiden? 

Deponeringsbistand var spesielt gøy. Deponeringsbistand er, i korte trekk, å hjelpe kommuner med å flytte avsluttede arkiver fra der de står i kommunene, til å få dem på hylle i magasinet her på IKA Kongsberg. Noen ganger er det muggskadet materiale der, og da må vi ha på hvite beskyttelsesdrakter og friskluftmasker. Dette er jo litt spennende, men også krevende, da det kan være ganske store mengder arkiv som skal løftes over i pappesker. 

Som nevnt var lansering av avvik- og kvalitetssystem ganske gøy, siden det lå så mye arbeid bak. Det er fint å se noe jeg har jobbet mye med bli tatt i bruk, og bli en del av arbeidsdagen for mange andre. 

En gang i året er IKA Kongsberg med på yrkesmessen for ungdomsskole og videregående her i Kongsberg. Jeg var med på dette begge årene i læreperioden min. Her er man på en måte bedriftens ansikt utad, og får fortalt om hva vi driver med til mange som kanskje ikke helt vet hva arkiv går ut på. I tillegg var det interessant å se hva andre bedrifter og yrkesgrupper holder på med. 

En kvinne og to menn oppstilt på stand for IKA Kongsberg på yrkesmesse. Den ene mannen har hvit beskyttelsesdrakt på.
Anette, Morten og Kenneth representerer IKA Kongsberg på yrkesmessen i Kongsberg

Jeg har også fått være med på sosiale samlinger, som sommerfesten. Da var vi «turister i egen by», og fikk se Kongsberg fra en litt andre sider enn vanlig. Blant annet var det gøy å få en liten omvisning langs Lågen, hvor vi fikk vite mer om tømmerfløtingen som foregikk der før i tiden. 

Kan du fortelle litt om hvordan IKA Kongsberg har vært som arbeidsgiver? 

IKA er en flott lærebedrift å få komme til. Jeg er veldig fornøyd, og har fått mye kunnskap og erfaring fra alle avdelingene på bruket. Jeg har hatt tett og godt forhold til lederne mine, og fått være med ganske dypt inn i viktige prosesser.   

Har du noen råd til de som nettopp har startet som lærlinger? 

Ikke vær redd for å stille spørsmål. Jeg har fått mye igjen for å stille både små og store spørsmål. Det hjelper meg i min utvikling, men det kan også være fint for bedriften å få et blikk utenfra.  

Nå som læretiden er over, har du noen planer for veien videre? 

Jeg er godt i gang med å søke meg ut på arbeidsmarkedet!  

Vi takker Morten for to år med godt samarbeid, og ønsker han alt godt videre i karrieren. Vi på IKA Kongsberg har også lært mye av prosessen ved å ha lærling. Dette er noe vi håper på å fortsette med, og videreutvikle, i framtiden. 

Lurer du på mer om å være lærling, eller har du lyst til å utdanne deg innen arkivfaget?
Da kan disse lenkene være nyttige: