Nyhetsbrev april 2024

Lurer du på hva som skjer på IKA Kongsberg?

Vi vil gjerne dele mer av arbeidet vi gjør her på IKA Kongsberg og annet aktuelt arkivnytt.

I dette nyhetsbrevet kan du lese om: Archon 10 år, kommunebesøk, e-deponeringer, spørsmål om kart/tegninger i kommunene og brukerforum/ny tjenestebeskrivelse.

ARCHON 10 ÅR

I mars i år var det 10 år siden IKA Kongsberg overtok bygget Archon formelt som leietaker. Utbygger og eier var Backe prosjekt AS, og bygget er tegnet av LPO arkitekter. I november 2014 kjøpte IKA Kongsberg arkivbygget. Den offisielle åpningen av Archon var 30. april 2014, og i den anledning ble det laget en liten film, som dere kan se her:

Mye har skjedd i løpet av 10 år på Archon, og vi har vokst både i bygningsmasse, arkiv, ansatte, erfaring og kunnskap. I anledning 10-årsjubileet har vi laget en kort film som gir et lite innblikk i hvordan Archon har utviklet seg: https://fb.watch/rMqlWtbI-e/

KOMMUNEBESØK 2024

IKA Kongsberg er så vidt i gang med en besøksrunde til alle eierne for en samtale med den enkelte kommunes/fylkeskommunes administrative og politiske ledelse. Hensikten med møtet er informasjon og tilbakemeldinger om eieravtalen og ny tjenesteportefølje.

Vi har allerede avtalt noen møter, og vi vil fortløpende sende forespørsel om nye. Vi er takknemlig for god mottakelse og hyggelige tilbakemeldinger om møtene, og vi ser fram til å se dere alle i løpet av året.

E-DEPONERINGER

På Arkivlederseminaret i 2023 mottok vi tilbakemeldinger fra eierkommunene som ønsket å enkelt kunne se hvilke e-deponeringer IKA Kongsberg har mottatt fra våre kommuner.

Nå er denne informasjonen tilgjengelig for alle på vår hjemmeside. Ta en titt for å få oversikt over alle systemer som vi har uttrekk fra i vårt e-depot: https://www.ikakongsberg.no/e-deponeringer

SPØRSMÅL OM KART/TEGNINGER I KOMMUNENE

IKA Kongsberg søker informasjon fra eierkommunene angående kart og tegninger i store formater som ikke er integrert i andre arkivserier. Dette tiltaket er rettet mot å løse utfordringer knyttet til orden, bevaring og håndtering av denne typen materiale. Kommunene oppfordres til å svare på en rekke spesifikke spørsmål innen 15. mai for å bidra til å sikre bærekraftige arkivtjenester. Dialog mellom teknisk og arkivkompetanse anbefales for å ivareta alle relevante perspektiver.

BRUKERFORUM/NY TJENESTEBESKRIVELSE 

Arbeidet med å utarbeide en ny tjenestebeskrivelse for IKA Kongsberg er i full gang. Tjenestebeskrivelsen skal være mer deskriptiv, og trekke tydelige grenser for hvor langt de enkelte tjenestene strekker seg. Strukturelt vil tjenestebeskrivelsen bygges omkring de tre kjerneområdene til IKA Kongsberg: 

  • Arkivdepot for analogt skapt arkiv 
  • Arkivdepot for elektronisk skapt arkiv 
  • Rådgivingstjenester 

For å sikre involvering fra eierne, er det nedsatt et brukerforum som hjelper oss i arbeidet med tjenestebeskrivelsen. Brukerforumet har representanter fra kommunene Skien, Gol, Sandefjord og Fyresdal, samt Vestfold fylkeskommune. 

Brukerforumet som organ er tenkt videreført også etter at tjenestebeskrivelsen er ferdig. Dette vil eierne få mer informasjon om på arkivlederseminaret 3.-4. september. 

Har du innspill til nyhetsbrevet?

Kom gjerne med innspill til tematikk, innhold og frekvens.

Vi har en ambisjon om at nyhetsbrevet fra IKA Kongsberg skal bli sendt ut en gang i måneden.

Portrettbilde av ansatt Anette

Anette Espelid

Spesialrådgiver, kommunikasjon, formidling og preservering

934 95 383