Nyhetsbrev mars 2024

Lurer du på hva som skjer på IKA Kongsberg?

Vi vil gjerne dele mer av arbeidet vi gjør her på IKA Kongsberg og annet aktuelt arkivnytt.

I vårt første nyhetsbrev kan du lese om: Arkivlederseminar 2024, ny tjenestebeskrivelse, IKA Innsyn og AKSESS.

ARKIVLEDERSEMINAR 2.- 4. SEPTEMBER, GEILO

Vi har startet planleggingen av årets Arkivlederseminar. Årets seminar blir avholdt på Vestlia Resort 2.-4. september, med Hol kommune som vertskap. Mandag 2. september er tenkt som en reisedag, med felles middag på kvelden. Den 3. september har vi planlagt oppstart av programmet klokken 10:00. Vi håper at mange har mulighet til å delta på en hyggelig samling mandag kveld. 

Arbeidsgruppa for årets arkivlederseminar består av May Britt Vasby, arkivleder i Hol kommune, Birgitte Kiste Johansen, June Wahl, Ole Stian Hovland, Ina Halle-Knutzen og Anette Myrestøl Espelid, alle fra IKA Kongsberg.

NY TJENESTEBESKRIVELSE

IKA Kongsberg skal i løpet av 2024, utarbeide ny tjenestebeskrivelse for selskapet. Arbeidet skal gjennomføres med stor grad av involvering fra både ansatte og eiere. For å sikre eierinvolvering, er det nedsatt et brukerforum med representanter fra Sandefjord, Skien, Gol og Fyresdal kommuner, samt Vestfold fylkeskommune. Brukerforumet hadde sitt første møte fredag 1. mars, og vil ha jevnlige møter framover. Det er et ønske fra brukerforumet at hovedbestemmelsene i tjenestebeskrivelsen skal ferdigstilles før budsjettprosessene hos eierne begynner.

IKA INNSYN

IKA Innsyn etableres nå som en skyløsning der eierne kan få tilgang til sine historiske baser via en sikker 2-faktor pålogging. Dette forutsetter at de historiske basene er deponert til IKA Kongsberg og at det er etablert en innsynsløsning. Først ut var Tønsberg kommune i februar/mars og deretter er det planlagt ytterligere 17 installasjoner for våre eiere i 2024. Les mer om IKA innsyn på våre hjemmesider: https://www.ikakongsberg.no/ika-innsyn

AKSESS

Årets første utgave av AKSESS har blitt sendt ut til alle våre eiere: Trykk på lenken for å se hva som er i denne utgaven av AKSESS

Har du innspill til nyhetsbrevet?

Kom gjerne med innspill til tematikk, innhold og frekvens.

Vi har en ambisjon om at nyhetsbrevet fra IKA Kongsberg skal bli sendt ut en gang i måneden.

Portrettbilde av ansatt Anette

Anette Espelid

Spesialrådgiver, kommunikasjon, formidling og preservering

934 95 383