Oppgravde poteter i potetåker.

Potetferie – gjenglemte barn på potetåkeren

I de neste to ukene er det høstferie for de fleste barn og unge. Opprinnelsen til høstferien var å gi barn og unge skolefri slik at de kunne hjelpe til med innhøstingen av poteter – derav navnet potetferie.

Høsten 1943 ble en gruppe med elever fra Hønefoss folkeskole busset ut til en gård for å plukke poteter. Det som skjedde deretter førte til harme blant foreldrene! Eieren av gården mottok følgende brev fra Hønefoss folkeskole:

Dokument om barn på 40-tallet som plukket poteter på potetferie.

Barna nistet seg – men ikke nok

Barna hadde pakket niste som skulle holde fram til 13:30, da arbeidet skulle være ferdig. Men da klokken ble halv to fikk de beskjed av gårdsguttene om at de måtte jobbe videre – helt til de ble ferdige med potetopptakingen:

«Barna fikk hverken vått eller tørt fra middag og til kl. seks-halv sju da de var ferdige. Bilen som skulle hente dem ved middagstider kunne selvsagt ikke vente på dem, og barna ble henvist til halv åtte-ruten, som imidlertid ikke kunne ta dem med. De ble da gående ute på Stein uten at noen bad dem inn, enn lot dem få mat.»

Brev fra Hønefoss Folkeskole

Bekymrede foreldre

Foreldrene forventet barna hjem ved middagstider, og var både engstelige og forarget over hvordan barna ble behandlet. Det er vanskelig å se for seg at man hadde reagert noe annerledes i dag. Barna, som var mellom ti og tolv år, ble satt til å jobbe med potetopptaking i nesten 12 timer, med lite mat og drikke. Noe svarbrev fra godseieren fant vi dessverre ikke i arkivet.  

Potet i arkivene – mer enn potetferie

Poteten har historisk sett vært viktig for oss i Norge. Mange husker kanskje at de lærte om potetprestene på 1700-tallet da de gikk på skolen. Eller hvordan sild og potet gjorde det mulig for stor befolkningsvekst på 1800-tallet. Et søk i arkivkatalogen vår viser at poteten stadig var viktig på 1900-tallet.

Søk i arkivkatalog etter potet i programmet Asta
Søk på «potet» i Asta, et program for arkivregistering.

Søket får hele 99 treff! De aller fleste potetsakene kommer fra provianteringsrådene og forsyningsnemndene, men det er også en og annen sak fra barnehage og skole som omhandler poteter. Riktignok er et av treffene på konserten «Poteter på tur», fra arkivskaperen Telemarkskonsertar, men det får bli en sak for en annen dag.

Kilder: Arkivene etter Hønefoss folkeskole.

Oversikten over arkivene vi har fra Hønefoss finner du på Arkivportalen. Hvis du er interessert i å se oversikt over arkivene til andre eierkommuner, kan du finne dem i arkivkatalogene våre.