REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. MAI 2018

For å sikre at representantskapet er vedtaksdyktig, ber vi om at deltakelse meldes til postmottak@ikakongsberg.no snarest.

Innkalling med sakspapirer (Pdf)
Vi gjør oppmerksom på at innmeldt sak 008/18: Selskapsavtale 2019 fra innkallingen datert 19.2.2018, er trukket.

Årsmelding 2017(Pdf)
Årsmelding 2017 er regnskap 2017 med noter og revisors beretning presentert.

Vi prøver å holde listen over valgte representanter oppdatert, men vi er avhengig av at endringer meldes til oss. Sjekk her om vi har riktig navn og e-postadresse til valgte representanter med vara.