REPRESENTANTSKAPSMØTET 21. APRIL 2021

IKA Kongsbergs ordinære representantskapsmøte blir avholdt digitalt på Teams 21. april 2021 kl. 14-15.30.Formell innkalling til møtet med saksliste ble sendt 19. februar 2021. Vedlagt her er saksdokumentene til møtet. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt. Vi beklager sen utsendelse i forhold til tidligere oppgitt.
For å sikre at representantskapet er beslutningsdyktige, ber vi om svar på deltakelse fra valgt representant eventuelt vara. Send svar og deltakers e-postadresse til postmottak@ikakongsberg.no innen 7. april 2021

Innkalling og saksdokumenter til representantskapsmøtet 21022021

Årsmelding2020

Valgkomiteens innstilling

Presentasjon fra selskapet