SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 27. APRIL 2016

Innkalling med saksframstilling til representantskapsmøtet 2016

Handlings og økonomiplan 2017-2020

Strategi 2017-2020

Årsmelding 2015

Selskapsavtale for IKA Kongsberg

Innstillinger til sakene:

003/16: Valg av representantskapets leder og nestleder

015/16: Valg av styre og 016/16: Godtgjøring av verv

017/16: Valg av valgkomite 2016-2017

Rapport utarbeidet av rådgiver Trygve Sivertsen, PwC:

«IKA Kongsberg: Kartlegging og vurdering av arkivtjenester og kostnader»