Tieto Socio

Fagløsning NAV. Fagsystem som omfatter sosialhjelp. Saksbehandlingsløsning knyttet til oppfølging av brukere av NAV.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
KrødsheradSiard
SigdalSiard
Tønsberg: ReSiard