Tore Opdal Hansen er ny leder for IKA Kongsbergs representantskap

Vi har gleden av å kunngjøre at Tore Opdal Hansen, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune, er valgt som ny representantskapsleder for IKA Kongsberg. Med en solid bakgrunn innen offentlig tjeneste og politikk bringer Hansen verdifull erfaring til sin nye rolle.

 Representantskapet er det øverste styringsorganet i IKA Kongsberg. Det består av en representant fra hver eier som velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Representantskapet velger styret og godkjenner årsmelding, regnskap og budsjettrammer.

 Ny nestleder er Christina Maria Bratli, ordfører i Horten kommune. Vi ønsker Tore Opdal Hansen og Christina Maria Bratli hjertelig velkommen som leder og nestleder for IKA Kongsbergs representantskap og ser frem til et godt samarbeid.

Les mer om representantskapet her.