TQM

4human TQM er et prosessorientert styringssystem for HMS, kvalitet og ytremiljø.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
SkienSiard