Visma HsPro

Fagsystem – Helsestasjonsvirksomhet med skolehelsetjenesten og jordmortjenester som inneholder helseopplysninger om pasienter. Journalsystem og verktøy for daglig drift.


HsPro har egne moduler for svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, flyktninger og fysioterapi. Programmene benyttes til all dokumentasjon i møte med tjenestemottakere i tråd med helsepersonells dokumentasjonsplikt. Mottak av e-meldinger, mottak og sending av dialogmeldinger med sykehus og fastleger, kommunikasjon til/fra folkeregister, elektroniske meldinger til Helfo, refusjonskrav svangerskapsomsorgen.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
FærderSiard
SkienSiard
Tønsberg: ReSiard