Visma Profil

Sakarkivet omfatter sakarkivsystemet og saksbehandlingsdelen av Profil. Sakarkivsystemet består av dokumentasjon som kan defineres som administrasjon av virksomheten som ikke angår enkeltbrukere. Saksbehandlingsdelen av Profil kan defineres som saksbehandling av enkeltsaker relatert til tjenestemottakere.
Disse dokumentene arkiveres elektronisk og kan være knyttet opp mot Noark5 kjerne i Sikker sone. Dokumenter som er lagret i EPJ (elektronisk pasientjournal) er dokumenter av typen epikrise, medisin/faglig informasjon som dokumenterer helsehjelpen til den enkelte pasient.

Kommuner som har deponert:Uttrekkstype:
Flesberg
Hjartdal
Kongsberg
Nore og Uvdal
TønsbergSiard
Færder: TjømeSiard