Jahn Pettersen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune holder foredrag om deling av fylkeskommunen

Arkivlederseminar 2022- Foredrag om deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune

Seksjonsleder for arkiv- og dokumenthåndtering i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Jahn Pettersen, holdt foredrag om deling av fylkeskommunen. Han leder et leveranseprosjekt på arkiv- og dokumenthåndtering i forbindelse med gjenopprettingen av Telemark og Vestfold som selvstendige fylker.

Foredraget i pdf-versjon