Oppgravde poteter i potetåker. Les mer

Potetferie – gjenglemte barn på potetåkeren